Over mij

Ik ben sedert 2003 bezig met het houtdraaien. 
Op pensioen na een uitgebreide carrière in de sociale- en gehandicaptensector.
Het houtdraaien is voor mij een passie. Ik richt mij enkel op het manuele draaien, zo dicht mogelijk bij de oude technieken.


Mijn aanvraag tot erkenning als ambachtsman bij het FOD-economie is goedgekeurd. Dit in de sector: hout, sub sector houtdraaier – restaurateur houtwerk.

Mijn visie op het houtdraaien

Vanaf het begin heb ik me toegelegd op het snijdend draaien. Dit omdat in het begin van het houtdraaien de draaibanken werden aangedreven door spierkracht (trapdraaibank). In een latere fase werd er meer gebruik gemaakt van andere aandrijvingen (wind, waterkracht, ……. ). Zelfs met deze aandrijvingen was het snijdend draaien van groot belang omdat deze wijze van draaien de minste belasting legde op de aandrijving. Later werden elektrische motoren en bijkomende machines gebruikt en hierdoor werd het snijdend draaien min of meer verdrongen door het schrapend draaien. De weerstand speelt nu minder een rol. Ik  promoot het snijdend draaien omdat de druk op het werkstuk veel lager ligt, er minder schuurwerk aan te pas komt, er minder trillingen optreden bij het draaien en vooral omdat het snijdend draaiend technisch hogere vaardigheden en betere beitel beheersing  vereisen. Maar ook omdat historisch gezien het snijdende draaien de enige juiste manier van draaien is.


Opleiding en vorming in het houtdraaien

Eerst volgde ik een instapcursus houtdraaien, deze wordt nog steeds ingericht door de Gilde van Houtdraaiers.
Ik volgde ook een opleiding houtdraaier 1a (ambachtelijk houtdraaiwerk en complex draaiwerk) in Syntra West Campus Brugge (2008-2009).
Deze opleidingen werden continu aangevuld met studie- en uitwisselingsbezoeken met houtdraaiers in Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Zuid Tirol.
Ik ben lid van de Vlaamse Gilde van Houtdraaiers. Voor het vakblad schrijf ik regelmatig artikels. deze artikels ontstaan de eigen ervaringen, literatuurstudie en de vragen van leerlingen.

U kan deze artikels raadplegen onder het tabblad publicaties


Ik tracht een expert te zijn op mijn vakgebied, maar ik zou niet zijn waar ik nu ben zonder de mensen die me op mijn weg geholpen hebben. Daarom kom ik graag in contact met gelijkgestemden en gebruik ik mijn passie en wat ik kan om echt een verschil te maken.